ព័ត៌មាន​​តាម​​​ អ៊ីម៉ែល

បើ​​លោក​​អ្នក​​ចង់​​ទទួល​​បាន​​នូវ​​ព័ត៌​មាន​​ថ្មី​​ៗ​​ប្រចាំ​​សប្តាហ៍​ សូម​​បញ្ចូល​​អ៊ីមែល​​របស់​​លោក​​អ្នក

ចូលរួមស្ទង់មតិ

តើ​លោក​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​ព័ត៌​មាន​ទាំង​នេះ​កម្រិត​ណា?​
 

ឧបត្ថម្ភដោយ

funded.jpg

តាមរយៈ

គ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសដោយ

បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​
ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​សហគមន៍​ ឆ្នាំ​ទី០៤​ ​លេខ​០៩៣​​ PDF Print E-mail
Friday, 21 May 2010 , សរសេរដោយ​ « ព័ត៌មាន​សហគមន៍ »   

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​សហគមន៍​ បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ប្រចាំ ពីរ សបា្តហ៍​ និង​ចែកចាយ នៅ ទីក្រុង ភ្នំពេញ​ និង​នៅ ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ ដែល​បណ្តាញ​យុវជន របស់​យើង​ធ្វើ​សេចក្តី​រាយការណ៍​អំពី​កំណែ ទម្រង់​អភិបាល​កិច្ច​មូលដ្ឋាន​ និង​ការ អភិវឌ្ឍន៍​នានា។​  យុវជន​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ដើម្បី​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ  និង​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ដើម្បី​ទាមទារ ឱ្យ​មាន​តម្លាភាព​ និង កា រទទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់​តាម​រយៈ​វេទិកា​ព័ត៌មាន សហគមន៍​ និង ការ ប្រជុំ​ក្រុម​ប្រឹក្សា ឃុំ។​ ព្រឹត្តិបត្រ​នេះ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​អង្គការ​វេទិកា ទូទៅ​នៃ​កម្ពុជា ​ ក្រោម​ជំនួយ​ពី​មូលនិធិ​អាស៊ី​ (The Asia Foundation) ។
>>>ដើម្បីអានលម្អិតសូមធ្វើការចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក PDF

 
ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​សហគមន៍​ ឆ្នាំ​ទី០៤​ ​លេខ​០៩២​ PDF Print E-mail
Thursday, 29 April 2010 , សរសេរដោយ​ « ព័ត៌មាន​សហគមន៍ »   

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​សហគមន៍​ បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ប្រចាំ ពីរ សបា្តហ៍​ និង​ចែកចាយ នៅ ទីក្រុង ភ្នំពេញ​ និង​នៅ ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ ដែល​បណ្តាញ​យុវជន របស់​យើង​ធ្វើ​សេចក្តី​រាយការណ៍​អំពី​កំណែ ទម្រង់​អភិបាល​កិច្ច​មូលដ្ឋាន​ និង​ការ អភិវឌ្ឍន៍​នានា។​  យុវជន​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ដើម្បី​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ  និង​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ដើម្បី​ទាមទារ ឱ្យ​មាន​តម្លាភាព​ និង កា រទទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់​តាម​រយៈ​វេទិកា​ព័ត៌មាន សហគមន៍​ និង ការ ប្រជុំ​ក្រុម​ប្រឹក្សា ឃុំ។​ ព្រឹត្តិបត្រ​នេះ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​អង្គការ​វេទិកា ទូទៅ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្រោម​ជំនួយ​ពី​មូលនិធិ​អាស៊ី​ (The Asia Foundation) ។

>>>ដើម្បីអានលម្អិតសូមធ្វើការចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក PDF

 
បន្ថែម...
<< ទំព័រ​ដំបូង​ < ទំព័រ​មុន 1 2 3 4 5 6 ទំព័រ​បន្ទាប់ > ទំព័រ​ចុង​ក្រោយ​ >>

លទ្ធផល​ 1 - 13 នៃ 72

ព័ត៌មានថ្ងៃនេះ

Download Khmer Unicode

អ្នកអានថ្ងៃនេះ​ : 0
សរុប​អ្នកអាន : 0
អានទំព័រ : 2104520
ទិន្នន័យចាប់ពីថ្ងៃ​ :
Totals Top 5
0 អ្នកទស្សនាមកពី​ : 189 ប្រទេស