ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បង្រ្កាប​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​ និង​អំពើ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវ​ភេទ​ (លេខ​៣១០)​​​​
Friday, 03 April 2009 , សរសេរដោយ​ « រដ្ឋសភា​ »   

ច្បាប់​នេះ​មាន​គោល​បំណង​បង្រ្កាប​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​ និង​អំពើ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវ​ភេទ​ ដើម្បី​ការពារ​សិទ្ធិ​ និង​សេចក្តី​ថ្លៃ​ថ្នូរ​របស់​មនុស្ស​ និង​បង្កើន​នូវ​សុខភាព​ និង​សុខុមាលភាព​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ និង​រក្សា​ការពារ​ លើក​កម្ពស់​នូវ​ទំនៀម​ទម្លាប់​ប្រពៃណី​ដ៏​ល្អ​របស់​ជាតិ​ និង​មាន​គោល​បំណង​អនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​សម​ស្រប​ផង​ដែរ...​​​​​​​​

>>>ដើម្បី​អាន​លម្អិត​សូម​ធ្វើ​ការ​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទាញ​យក​​ ​PDF