គម្រោង​រៀបចំ​ដែន​ដី​ ​និង​រដ្ឋបាល​ដី​ធ្លីនៅ​កម្ពុជា​
Monday, 12 October 2009 , សរសេរដោយ​ « ធនាគារ​ពិភពលោក​ »   

គម្រោង​រៀបចំ​ដែន​ដី​ ​និង​រដ្ឋបាល​ដី​ធ្លី​ ​(LMAP) ​ ​​គឺ​ជា​គម្រោង​រដ្ឋបាល​ ​និង​រៀបចំ​ដី​ធ្លី​ដ៏​ពេញ​លេញ​មួយ​ ​ដែល​រួម​មាន​ការ​វិនិយោគ​នានា​ ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​គោល​នយោបាយ​ ​​និង​លិខិតូបករណ៍​គតិ​យុត្ត​ ​និង​គ្រប់គ្រង​ពាក់ព័ន្ធ​ ​​ការ​កសាង​សមត្ថភាព​យន្តការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ដី​ធ្លី​ ​និង​ការធ្វើ​​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​​​ដី​ ​និង​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ដី​ធ្លី។​ ​​​សកម្មភាព​ ​LMAP ​​គ្រោង​អនុវត្ត​​នៅ​ក្នុង​​ ​"ខេត្ត​អនុវត្ត​​គម្រោង​"​ ​ចំនួន​ ​១១។...​

>>>ដើម្បីអានលម្អិតសូមធ្វើការចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក PDF