មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ សោក​ស្តាយ​​ចំពោះ​ចំណាត់ការ​របស់​តុលាការ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង...
Tuesday, 19 January 2010 , សរសេរដោយ​ « មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ »   

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​  សោក​ស្តាយ​​ចំពោះ​ចំណាត់ការ​របស់​តុលាការ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​សម្រេច​ឃុំ​ខ្លួន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ពីរ​រូបៈ​

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ ​មាន​ការ​សោក​ស្តាយ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ចំណាត់ការ​របស់​តុលាការ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ ​​ដែល​សម្រេច​ធ្វើ​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​​ចំនួន​ពីរ​រូប​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ​ខែ​ធ្នូ​ ​ឆ្នាំ​២០០៩​ ​ពី​បទ​ចោទ​ប្រកាន់​​បំផ្លាញ​ដោយ​ចេតនា​ ​នូវ​បង្គោល​តំរុយ​ព្រំដែន​ ​ខ្មែរ​ ​និង​វៀតណាម​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ ​តុលា​ ​កន្លង​ទៅ។...​

>>>ដើម្បីអានលម្អិតសូមធ្វើការចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក PDF