ស្រ្តី​លក់​ដូរម្នាក់​គាំទ្រ និង​ចូលរួម​ផ្តល់​នូវ​ស្នាម​មេដៃ
Friday, 04 July 2008 , សរសេរដោយ​ « Kuong Vutha »   

ស្រ្តី​អ្នក​ដូរ​ម្នាក់​ដែល​កំពុង​តែ​លក់​ម្ហូប​នៅ​ក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​ភាសា​បរទេ​ បាន​បង្ហាញ​ពីការ​គាំទ្រ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​អនុម័ត​ច្បាប់​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ ហើយ​អ្នក​ស្រ្តី​សម្តែង​នូវ​ភាព​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​ចូល​រួម​ផ្តល់​ស្នាម​មេ​ដៃ​ផងដែរនៅ​ពេល​ក្រោយ​ទៀត​។​ អ្នក​ស្រ្តី​បាន​បន្ថែម​ទៀត​ថា​ ចំពោះ​រូប​អ្នក​ស្រ្តី​ ក៏​ដូច​ប្រជាពលរដ្ឋ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ពិត​ជា​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ជម្រុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុម័ត​ច្បាប់​នេះឡើង​ ដោយ​សារ​ប្រជាពលរដ្ឋ​គឺ​ជា​ម្ចាស់​នៃ​ប្រទេស។​

 

អ្នកស្រ្តី​បាន​យល់​ឃើញ​ថា​ មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទូទៅ​ជា​ច្រើន​នាក់​ដែល​បាន​ចំណាយ​លុយ​កាក​ និង​លុយ​ក្រោម​តុ​ទៅ​លើការងារ​ ហើយ​ជា​ផលលំបាក​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​។​ អ្នកស្រ្តី​បាន​បន្ថែម​ទៀត​ថា​ អ្នកស្រ្តី​មាន​ការ​ខកចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដែល​រដ្ឋសភា​ជាតិ​មិន​បាន​អនុម័ត​ច្បាប់​អំពើ​ពុករលួយ​នោះ​។​

អ្នក​ស្រ្តីយល់​ឃើញ​ថា​ ដើម្បី​ឲ្យ​ច្បាប់​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​អាច​អនុម័ត​ឆាប់​នោះ​ គឺ​ការ​បោះឆ្នោត​ប្រឆាំង​ ឬ​ក៏ការ​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង។​

 

 

"សូមធ្វើការ​ចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកសម្លេង​ជា MP3"